Håvard Bjelland

,

Selvlært pressefotograf fra Askøy, tidligere ansatt ved BTs oslokontor. Jobbet for BT fra 1987 til mars 2016, unntatt to år i Dagens Næringsliv (2001-2002 ). I 2014 ga Bjelland, sammen med Bjørn Asle Nord, ut boken «Gi meg heller livet», som skildrer hverdagen til skadde, norske soldatveteraner. Bjelland er premiert 16 ganger i Årets bilde og er to ganger blitt tildelt J.W. Eides stiftelses pris, som er BTs årlige pris for fremragende journalistikk. Har hatt flere utstillinger, blant annet på DOK14. Jobber nå i Kirkens Nødhjelp.

Talks