Støttespillere

Fortellingens Kraft er støttet av

Fritt Ord

Pressens Faglitteraturfond

Våre medarrangører og sponsorer

NCE MEDIA

Universitetet i Bergen.

Andre sponsorer

Bergens Tidende

Aftenbladet

Vigmostad & Bjørke.

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved