Billettspesifikasjon

Dette koster billettene, og dette får du:

Vanlig billett:

Alle foredragene…………………………………………………. 2370,-

Lett bevertning torsdag kveld………………………………… 315,-

Mva 25 prosent…………………………………………………….. 80,-

Billettavgift………………………………………………………….. 55,-

Sum billett………………………………………….. 2820,-

Student/frilans:

Alle foredragene…………………………………………………. 1770,-

Lett bevertning torsdag kveld………………………………… 315,-

Mva 25 prosent…………………………………………………….. 80,-

Billettavgift………………………………………………………….. 55,-

Sum billett………………………………………….. 2220,-

Early bird:

 

Alle foredragene…………………………………………………. 2070,-

Lett bevertning torsdag kveld………………………………… 315,-

Mva 25 prosent…………………………………………………….. 80,-

Billettavgift………………………………………………………….. 55,-

Sum billett………………………………………….. 2520,-

 

 

Early bird, student/frilans:

Alle foredragene……………………………………………… 1470,-

Lett bevertning torsdag kveld……………………………. 315,-

Mva 25 prosent………………………………………………… 80,-

Billettavgift………………………………………………………. 55,-

Sum billett……………………………………….. 1920,-

 

Foreningen Fortellingens kraft, ORG.NR. 820 404 122 MVA