Gry Egenes

,

Metode- og etikkredaktør Gry Egenes i Dagens Næringsliv har stått bak mange av de viktigste avsløringene i norsk journalistikk. Under hennes graveledelse har Dagens Næringsliv vunnet hele 20 Skup-priser og -diplomer.

Talks