Martin Folkvord

Gravejournalist, VG

Martin Folkvord (27) er journalist i VGs avdeling for undersøkende journalistikk, Dagsorden. Han har jobbet med flere store graveprosjekter, om blant annet vold og seksuelle overgrep i idretten. I tillegg til at flere overgrepsdømte trenere har måttet slutte i jobbene sine som en konsekvens av avsløringene, har artikkelserien ført til et omfattende arbeid med å revidere politiattestordningen.

Talks