Fortellerprisen

I 2019 ble Fortellerprisen delt ut for første gang.

Å etablere en pris for fortellende journalistikk ser vi som en naturlig videreføring av intensjonen bak konferansen Fortellingens kraft.

Vi ønsker å stimulere til flere journalistiske fortellinger, øke bevisstheten rundt sjangeren og styrke dens kvalitet.

Vi ønsker å løfte frem enkeltpersoner og redaksjoner som bidrar aktivt til at denne spennende, menneskenære fortellertradisjonen lever videre i norsk presse. Mediebransjen holder seg rett nok med mange priser, men vi kan ikke se at det eksisterer noen nasjonal pris som retter seg så presist inn mot denne typen journalistikk.

Foreningen Fortellingens kraft koordinerer juryarbeidet, administrerer og deler ut prisen.

Nominer ditt bidrag her.

Prisen vil bli delt ut i forbindelse med konferansen i Bergen 2022.

Kriterier:

Alle kan nominere bidrag, og juryen står fritt til å finne bidrag de mener passer inn i kategorien.

En uavhengig og faglig kompetent jury vurderer bidragene som er nominert til prisen ut fra kriterier som idé, dramaturgiske og litterære virkemidler, egenart, fortellerstil og gjennomslagskraft. Relevans for pressens samfunnsoppdrag og evne til å gi innsikt, skape refleksjon og en opplevelse blant lesere, seere eller lyttere kan vektlegges i juryens vurdering.

Juryen skal ha stor frihet i sitt arbeid for å finne årets beste fortelling.

Alle formater vil bli vurdert – fra korte nyhetsreportasjer til lange dokumentarer og serier. Prisen ønsker å oppmuntre til hyppigere bruk av den journalistiske fortellingen i medienes journalistiske arbeid. Bidraget kan være publisert som tekst, lyd (radio, podcast), levende film (tv, video) eller i en kombinasjon av plattformer.

Det er viktig for oss at ulike formater kan nå opp i konkurransen og vi vil derfor også dele ut inntil tre diplomer for andre verdifulle bidrag.

Fortellende journalistikk finner også veien inn mellom bokpermer og det er naturlig å vurdere en anerkjennelse også til årets beste reportasjebok når det foreligger aktuelle kandidater.

Årets jury er utnevnt av styret i Fortellingens kraft, som også koordinerer juryarbeidet.

Copyright 2022 Fortellingens kraft.